Печать
Нравится
ISO 9001 2008ISO 9001 2008
___

English

Русский

 

Цени на счетоводни услуги при абонамент (от 01. 01. 2019)

Вид клиенти

Фирми занимаващи се само със услуги

Фирми занимаващи се с търговия или търговия и услуги

Фирми занимаващи  се 
с производство

Ф-ми с до 20 док. месечно нерег. по ДДС  

70 лв

 80 лв

90 лв

Ф-ми с над 21 док. месечно нерег. по ДДС

по договаряне

по договаряне

по договаряне

СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ ЗА НОВИ ФИРМИ

Ф-ми с до 20док. месечно рег. по ДДС

120 лв

130 лв

160 лв

Ф-ми с до 50 док. месечно рег. по ДДС

250 лв

270 лв

300 лв

Ф-ми с от 51 до 100 док. месечно рег. по ДДС

440 лв

490 лв

520 лв

Ф-ми с над 101 док. месечно рег. по ДДС 

по договаряне

по договаряне

по договаряне

 


 

 

Цени на регистрации на фирми

 

Хонорар и държавна такса

ОТСПЪПКИ

Общо

Регистрация на ЕООД/ООД

Специална цена за офис Пловдив и Асеновград от 01.04.2015 до 30.04.2015

210 лв.

150 лв.

Безплатен печат 20 лв. /получаването на печата не е обвързано със сключнане на договор за счетоводство/

*Отстъпка при сключване на договор за счетоводно обслужване 50 лв.

Отспъпка за счетоводни услуги за офис Пловдив и Асеновград 80 лв.

140 лв.

50 лв.

Регистрация на ЕТ

115 лв.

 

115 лв.

Регистрация на ЕООД/ООД на чуждестранно физическо лице

346 лв.

 

346 лв.

Регистрация по ДДС

180 лв.

 

180 лв.

Актуално състояние от Търговския регистър

25 лв.

 

25 лв.

Прехвърляне на дружествени дялове и смяна на обстоятелства

по договаряне

 
 

Откриване на набирателна сметка

28 лв.

 

28 лв.

 

 
 

 

Отстъпката се приспада от възнаграждението за счетоводно обслужване.


Мениджмънт на работни заплати при абонаментно обслужване

Брой персонал

Увеличение на стандартната цена за мениджмънт на работни заплати

1-2 души

20 лв

за всеки следващ

8 лв

над 20 души

по договаряне

сумирано работна време

15 лв на човек / мин 100 лв /

 

 

 
 
 

 

Доплащане за работници с удостоверение А1 - 12 лв. за работник.

Получаване на формуляр А1 – 60 лева за всеки отделен работник.

Еднократни такси:

Възстановяване на ДДС с проверка в НАП - 60 лева за всеки отделен случай
Проверка от институциите - 50 лв. за всеки отделен случай, включително ревизии
Актуално състояние - 25 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси 
Удостоверение за липса на данъчни задължения - 25 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси 
Възнаграждение за годишно и счетоводно приключване - 0.00 лева
Подаване на нулева данъчна декларация в НАП и НСИ - 25 лева

Цени на счетоводни услуги при еднократно счетоводно обслужване

- консултации на лица, които не са клиенти на фирмата - 20 лв/час 
- попълване на данъчна декларация за физически лица и приложенията към нея – 50 лв.;

 

Ако Възложителят се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената

 

До 2 придобивания/ изпращания на месец

30 лв

От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец

50 лв

От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец

80 лв

Над 10 придобивания/ изпращания на месец

120 лв

Над 15 придобивания/ изпращания на месец

по договаряне

 

 

 

 

 

Счетоводство на транспортна фирма + 45 евро на ТИР

Извършване на интернет банкиране - 20 лв. месечно

1. Проверка за възстановяване на ДДС - 50 лева

2. Осчетоводяване на банкови сметки - първата безплатно. Всяка следваща - 15 лв. месечно.

 

При сключен договор за счетоводно обслужване получавате:

  1. Безплатна регистрация на фирмата в комисията за защита на личните данни
  2. Безплатно изготвяне на декларация за започване на дейност на самоосигуряващо се лице.
  3. Безплатна консултация със счетоводител
  4. Съдействие при изготвяне на печат с отстъпка.
  5. Изготвяне на всички необходими документи включително пълномощно
  6. Безплатно изготвяне на документи за регистрация на фирмата по ДДС / по желание /

Забележка:

      1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици. 
      2. "Персонал" е лице, което се осигурява чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на Кодекса за социално осигуряване.
      3. При по-голям документооборот или номенклатура на артикулите се договаря допълнително възнаграждение. 
      4. Фирмата си запазва правото при сключване на договори да договаря горепосочените цени.

      Всички посочени цени са без начислен ДДС.

 

Цени на счетоводни услуги при абонамент (до 31. 01. 2017)

Всички посочени цени са без начислен ДДС. 

Във връзка със затруднената икономическа ситуация (криза) счетоводната кантора си запазва правото да прави отстъпки от горепосочените цени в зависимост от дейността на фирмата, от оборотите й, както и по споразумение между страните.

Определяне на цената на услугите е строго индивидуално, посочените цени подлежат на коментар след запознаване с дейността и документацията на фирмата клиент.

Счетоводни услуги пловдив акционерно дружество, регистрация на юридически лица с нестопанска цел. Дружества с нестопанска цел промяна адрес на фирма, счетоводни кантори.

Регистриране оод Пловдив и София Асеновград, създаване фирма

company registration in bulgaria, Смолян, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Габрово, Стара Загора

регистрация на фирма чужденец цена, регистриране фирма чужд гражданин, временно пребиваване чужденец българия.

 

Настоящите промени в цените са от 01. 08. 2016 г.

Направени са следните промени:

1. Проверка за възстановяване на ДДС - 40 лева

2. Осчетоводяване на банкови сметки - първата безплатно. Всяка следваща - 10 лв. месечно.

3. Доплащане за работници с удостоверение А1 - 5 лв. за работник.

Получаване на формуляр А1 – 50 лева за всеки отделен работник.

4. Еднократни такси:

Възстановяване на ДДС с проверка в НАП - 40 лева за всеки отделен случай
Проверка от институциите - 50 лв. за всеки отделен случай, включително ревизии
Актуално състояние - 25 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси 
Удостоверение за липса на данъчни задължения - 25 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси 
Възнаграждение за годишно и счетоводно приключване - 0.00 лева
Подаване на нулева данъчна декларация в НАП и НСИ - 10 лева

5. Цени на счетоводни услуги при еднократно счетоводно обслужване

- консултации на лица, които не са клиенти на фирмата - 20 лв/час 
- попълване на данъчна декларация за физически лица и приложенията към нея – 40 лв.; 
- годишно приключване на лица, които не са клиенти на фирмата с подаване на ГСО в НСИ

Регистрация на българска фирма със собственик чужд гражданин 180 евро + 90 евро, ако фирмата бъде регистрирана на наш адрес.

Joomla SEF URLs by Artio